Мектептеги кыздар комитетинин болуусу маанилүүбү

Алгач 2001-жылы Аксы районунан 12-14 жаштагы 6 кыз «Үлгү таңшыйт» балдар никесине каршы күрѳш жүргүзүү тобун түзүшкѳн. Анткени бул жакта кыздарды макулдугусуз эле күйѳѳгѳ беришкен. Ошону менен эле бирге кѳптѳгѳн кыздар коомчулуктан алыстап, керек болсо алар мектепти да таштап, үй жумуштарын жасо, бала тѳрѳп чоңойтуу,кир жууп жана үй-бүлѳ мүчѳлѳрүн багуу менен гана алектениши керек болчу. Ал эми 2013-жыл Кыргызстанда «Улуттук кыздар федерациясы» түзүлгѳн. Бул федерациянын максаттары: Кыздардын жашоо сапаттарын жогорулатуу, ѳз укуктарын жана мүмкүнчүлүктѳрүн пайдалана билүү. Кийинки убактарда кыздар комитеттерине кѳп маани берилбей, мектептерде иш жүрбѳй калгандыгы турасында «Аялдарды коргоо» борборунун аткаруучу директору Бакен Досалиева буларды айтып ѳттү:

«Кыздар комитети маанилүү эле. Акыркы жылдары кѳңүл бурулбай калып эле анын сапаты начарлап кетти да. Комитеттин иштѳѳ боюнча положениясы болсо анан ошонун негизинде иш жүргүзсѳ жоопкерчиликтүү, укуктуу болуп калат эле да. Анан кыздар комитети деп эле коет, анан ошол комитеттин маанисин, иштѳѳ принцибин эч ким түшүнбѳйт да. Эгер мугалимдер тарабынан кыздар комитетин күчтѳп, эгерде ошол зордук-зомбулукка кабылган кыздар болсо ошого кичине жардам бериш керек, консультация бериш керек. Кээде барсаң мектептеги кыздар канча жа0штан эбаштап турмушка чыгуга болот, эрте никеге деген мыйзам бар токтотуу жѳнүндѳ. Ушул жѳнүндѳ маалыматтары жок, ошону үчүн ушул комитети айтып туруш керек».

Кѳпчүлүк учурда ата-энелер мектептеги кыздар эмнелерди билүүсү керек экендиги туралуу кѳп ойлонушпайт. Кыз бала болгондон кийин үйдѳ отуруусу керек деп ойлошот. Барскоон айылынын тургуну Азим Келдиша уулу айылда кыздар комитетинин болуусунун зарылчылыгы жок, аялдар комитети жана жаштар комиттери иштеп жаткандан кийин деген оюун мындайча түшүндүрдү:

«Бар скоон айылында мектепте ѳзүнчѳ парламенти бар экенин билчүбүз анан кыздар комитети, аялдар комитети болгондон кийин чогу иш алып барышса жакшы болсок. Ар бир жерге козу карындай кылып ача бергендин зарылчылыгы деле жок бизге. Аялдар комитети тургандан кийин жалпы аял заты ошол комитетке баш ийиш керек деген ойдомун. Чын-чынына келгенде Барскоондо аксакалдар соту, аксакалдар кеңеши, жаштар уюуму, жергиликтүү кеңеш булар иш алып барып келе жатышат, именно аялдар кеңешине келгенде аксап атышат да. Ошол жака эле жардам беришсе жакшыраак болмок».

Ал эми Барскоон айылындагы Эшманбет Кендирбаев жалпы орто билим берүү мектебинде кѳп жылдан бери кыздар комитети жана айымдар комитети ийгиликтүү иш алып барат. Бул мектепте түзүлгѳн кыздар комитети кыздар менен ар кыл тармактагы иштерди жасап келишет. Бул турасында мектептин окуу тарбиялык иштер боюнча директордун орун басары Жыргал Алыбаева эжей тѳмѳнкүлѳргѳ токтоло кетти:

«Баардык мектептердегидей эле биздин мектепте  дагы  кыздар комитети түзүлгѳн. Комитеттин максаты кыздардын башын бириктирүү, кыздар маселелерин кыздар арасында чечип алуу, кыздардан лидерлерди тарбиялап ѳстүрүү. Комитеттин жыл башында иш пландары түзүлѳт, анан тогуз ай боюу түзүлгѳн иш план боюнча иш алып барышат. Дээрлик мектепте эмне гѳйгѳйлѳр болсо ошолордун баары тең кыздар комитетинде каралат. Мисалы: кыздар арасындагы тартип бузуулар, кыздарга ар кыл кеңештер берилет, энелер менен жолугушуулар ѳткѳрүлѳт. Бизде эки класстан башкасыныкы баары тең айымдар класс жетекчилерчи. Ошондуктан бизде бул жагдайда кѳйгѳй жок».

Мектептеги кыздар комитетинин тузүлүүсү ар бир мектеп үчүн маанилүү. Айыл жериндеги кыздар ѳз укуктарын, эмнеге милдетүү экендиги туралуу билүүсү зарыл. Мындан тышкары үй-бүлѳдѳгү зомбулук, эрте турмуш куруу, ала качуу, гендердик теңчилик жана коомчулукта ѳзүн алып жүрүү жѳнүндѳ билүү керек. Бул турасында айыл тургундарынан «Мектептеги кыздар комитетинин болуусу маанилүүбү» -деген суроо менен кайрылып сурамжылоо жүргүзүп кѳрдүк:

«Биздин мектепте кыздар комитети маанилүү деп ойлойм. Себеи деген мектеп ичиндеги кыздардын ар кандай келишпестиктери болгондо чечим чыгарып, чечип берүүгѳ шарт түзѳт деп ойлойм.

Эгерде ошол комитетте кыздардын тартиптери, жүрүм туруму биринчи очеред каралса анда манилү деп эсептейм.

Сѳзсүз манилү да.себеби дегенде кыздарды тартипке салып, үстүртѳдѳн карап,мектептерде абдан карашчуу».

Ар бир кыз бала ѳз укугун жана милдеттерин билүүсү абзел. Андыктан мектептеги кыздар комитеттери ата-энелер менен биргеликте иштешсе жыйынтыгы жакшы болмок.

Даярдаган: Эрлан Абласов, Гүлкайыр Осмоналиева

      Барскоон.Кыздар комитети

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *